Մարման տեսակը
Հեռախոսի համարը
Գումարը
Մեկ գործարքի նվազագույն գումարը կազմում է 100 դրամ, առավելագույնը` 100 000 դրամ:
Խնդրում ենք ստուգել մուտքագրած գումարը: